GRATIS 6 punkts AC sjekk

AC kontroll innebærer følgende punkter:
1) Kontroll av AC olje
2) Trykkontroll av kjølemediet
3) Kontroll av kjølemediets kvalitet
4) Effektiv temperaturkontroll fra evaporator
5) Kontroll av AC bakterier
6) UV lekkasje kontroll

Kontakt oss
Heatco AS
  • Ensjøveien 5
  • 0655 Oslo