Varmesystemer for industrimaskiner

Dieseldrevne varmesystemer blir i mange tilfeller brukt i mye annet utstyr enn bare kjøretøy. Innen industrien finner man flere eksempler på utstyr som det er smart å ha et uavhengig dieseldrevet varmesystem i.

Et knuseverk.

Utallige typer maskineri blir drevet av en eller to dieselmotorer for drift av maskin og hydraulikk. Knuseverk er et godt eksempel på dette. Hydraulikkolje må holde riktig temperatur for å sikre at hydraulikk fungerer som den skal, og i kalde Norge betyr dette ofte at man lar maskineri gå på tomgang før man tar det i bruk for å sikre at hydraulikkoljen er tilstrekkelig oppvarmet.

En uavhengig dieseldrevet forvarme installert i slike motorer gir store fordeler i form av slitasje og økonomi. Som de fleste av oss kjenner til, er kaldstart av en motor veldig utsatt for ekstra slitasje til den kommer til riktig arbeidstemperatur. I samme periode er forbruket av diesel også vesentlig høyere, og arbeidere blir gående uvirksomme frem til industrimaskinene er klare til bruk.

Varmesystem for industrimaskineri gir økonomisk og miljømessig gevinst

Med et forvarmesystem installert kan du enkelt bestemte når maskinen skal være klar til å tas i bruk. Du vil ha en forvarmet motor og eventuelt også hydraulikkolje. Med dette på plass starter arbeidsdagen umiddelbart når man ankommer arbeidsplassen, ingen unødig kostbar venting. Dieseldrevne varmesystemer bidrar også til å minimere utgiftene for oppvarming, og i kombinasjon med at arbeiderne raskt kommer i gang med sine arbeidsoppgaver vil man som bedrift oppleve store økonomiske gevinster.

Heatco formidler og installerer varmesystemer spesielt tilpasset industrimaskiner. Vi utfører også service og reparasjon på varmesystemer i industrimaskineri.

Kontakt oss
Leveringsadresse:
  • Heatco AS
  • Gladengveien 18
    0661 Oslo